Първи национален конкурс за учители

Министерство на образованието и науката организира първия национален конкурс "Иноватори в образованието" на тема "За учителите, които вдъхновяват"

Регламент на конкурса

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search