Родителски срещи

Информация за родителски срещи:

24 септември  - от 18 часа - I и II клас; от 18.35 часа - III, V и VI клас;

25 септември - от 18.35 часа - IV, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search