Контролни и класни работи

учебни седмици V а V б V в V г
08.02. - 12.02. 09.02- Английски език 09.02- Английски език 09.02- Английски език 09.02- Английски език
       
15.02. - 19.02.        
       
22.02. - 26.02. 23.02 БЕЛ 23.02 БЕЛ 23.02 БЕЛ 24.02 История
24.02 История 24.02 История 24.02 История 23.02. БЕЛ
01.03. - 05.03. 1.03.Мат 1.03.Мат 1.03.Мат 1.03.Мат
       
08.03. - 12.03.        
       
15.03. - 19.03.     17.03 - ЧП 17.03 - ЧП
  19.03- РП Английски език    
22.03. - 26.03. 24.03 История 24.03 История 24.03 История 24.03 История
25.03- Английски език 25.03- Английски език 25.03- Английски език 25.03- Английски език
29.03. - 02.04.   30.03.Мат 30.03.Мат 30.03.Мат 30.03.Мат
       
12.04. - 16.04. 13.04 БЕЛ 13.04 БЕЛ 13.04 БЕЛ 14.04. БЕЛ
14.04. Мат 14.04. Мат 14.04. Мат 13.04. Мат
19.04. - 23.04.        
       
26.04. - 29.04.        
       
04.05. - 07.05. 5.05. Мат кл. р 5.05. Мат. кл. р.  5.05. Мат. кл. р.  5.05. Мат. кл. р. 
       
10.05. - 14.05. 13.05 БЕЛ кл.р. 12.05 БЕЛ кл.р. 13.05 БЕЛ кл.р. 13.05 БЕЛ кл.
       
17.05. - 20.05. 18.05- Английски език 18.05- Английски език 18.05- Английски език 18.05- Английски език
       
26.05. - 28.05. 26.05 История 26.05 История 26.05 История 26.05 История
  28.05- РП Английски език    
31.05. - 04.06. 02.06 БЕЛ изх. 02.06. БЕЛ изх. 02.06 БЕЛ изх. 03.06. БЕЛ  изх.
       
07.06. - 11.06.        
       
         
учебни седмици VI а VI б VI в VI г
08.02. - 12.02. 11.02. - БЕЛ 11.02. - БЕЛ 11.02. - БЕЛ 11.02. - БЕЛ
       
15.02. - 19.02. 17.02. Мат   15.02- математика 15.02. - мат.
       
22.02. - 26.02. 25.02 История 25.02 История 25.02 История  
       
01.03. - 05.03.       02.03 История
       
08.03. - 12.03.     09.03 - математика  
       
15.03. - 19.03.        
19.03 - АЕ Контр.работа 19.03 - АЕ Контр.Работа   19.03 - АЕ Контр. работа
22.03. - 26.03. 25.03. - БЕЛ 25.03. - БЕЛ 25.03. - БЕЛ 25.03. - БЕЛ
24.03. Мат   23.03 - математика 26.03. - мат
29.03. - 02.04. 01.04 История 01.04 История 01.04 История  
       
12.04. - 16.04. 14.04. - БЕЛ 14.04. - БЕЛ 14.04. - БЕЛ 14.04. - БЕЛ
15.04. Мат   13.04 - математика 13.04 История
19.04. - 23.04.       19.04 - мат
       
26.04. - 29.04.        
       
04.05. - 07.05.        
       
10.05. - 14.05. 14.05 - АЕ контр.работа 14.05 - АЕ контр.работа 10.05 - математика 14.05 - АЕ контр.работа
10.05. Мат кл.р.     12.05. мат, кл. р.
17.05. - 20.05. 17.05. - БЕЛ, кл.р 17.05. - БЕЛ, кл.р 18.05. - БЕЛ, кл.р. 18.05. - БЕЛ, кл.р.
       
26.05. - 28.05. 27.05 История 27.05 История 27.05 История 26.05 История
       
31.05. - 04.06.     02.06  - математика  
       
07.06. - 11.06.        
       
         
учебни седмици VII а VII б VII в VII г
08.02. - 12.02. 12.02 История 12.02 История 12.02 История 12.02 История
11.02  БЕЛ                                     11.02  БЕЛ                                    11.02  БЕЛ                                     
15.02. - 19.02.        
       
22.02. - 26.02.        
       
01.03. - 05.03.        
       
08.03. - 12.03.       11.03. БЕЛ
       
15.03. - 19.03. 18.03  БЕЛ                                     18.03 БЕЛ 18.03 БЕЛ  
16.03 -ФА 16.03 -ФА 16.03 -ФА 19.03 - ФА
22.03. - 26.03.        
       
29.03. - 02.04. 31-03 ХООС 29.03 ХООС 02.04 ХООС 30.03 История
30.03 История 30.03 История 30.03 История  
12.04. - 16.04. 12.04- Английски език 12.04- Английски език   14.04 БЕЛ
       
19.04. - 23.04. 19.04 БЕЛ 19.04 БЕЛ 19.04 БЕЛ  
       
26.04. - 29.04.        
       
04.05. - 07.05. 05.05 ХООС      
       
10.05. - 14.05. 13.05 Класна работа БЕЛ 10.05 ХООС 14.05 ХООС 12.05 БЕЛ кл.
  13.05 Класна работа БЕЛ 13.05 Класна работа БЕЛ  
17.05. - 20.05.                              
       
26.05. - 28.05. 26.05 ХООС / изходно 26.05  БЕЛ РП 28.05  БЕЛ РП  
28.05  БЕЛ РП 28.05- Английски език    
31.05. - 04.06. 31.05 История 31.05 ХООС /изходно 04.06 ХООС/ изходно 31.05 История
04.06- Английски език 04.06 История 31.05 История  
07.06. - 11.06. 09.06. - БЗО/ изходно      
11.06- Английски език 11.06- Английски език    
14.06. - 17.06.        
       
21.06. - 25.06.       23.06 БЕЛ изх.
       
учебни седмици VIII а VIII б IX а IX б
08.02. - 12.02. 08.02 - история 12.02- английски език    
  08.02 - история    
15.02. - 19.02.  15.02 - математика 15.02 -математика 15.02 -математика 15.02 - математика
       
22.02. - 26.02.     23.02 - ХООС 22.02 ХООС
       
01.03. - 05.03. 01.03 -математика 01.03 - математика 02. 03 - БЕЛ 01. 03 - БЕЛ
       
08.03. - 12.03.        
       
15.03. - 19.03. 15.03-контр. БЕЛ 16-03-контр.-БЕЛ 16.03 - история 16.03 - история
18.03 - ФА 18.03 - ФА 18.03 РЕ 18.03 РЕ
22.03. - 26.03.     22.03- математика 22.03- математика
  23.03- английски език 26.03 - ФА 26.03 - ФА
29.03. - 02.04.     30.03 - ХООС 01.04 - ХООС
       
12.04. - 16.04. 14.04 -математика 14.04 -математика 13. 04 - БЕЛ 12. 04 - БЕЛ
       
19.04. - 23.04. 22.04 - история 20.04- английски език 19.04 -математика 19.04 - математика
  22.04 - история   22.04 - ХООС РП
26.04. - 29.04. 26.04-контр. БЕЛ 27.04-контр. БЕЛ   27.04. - БЗО
       
04.05. - 07.05.        
       
10.05. - 14.05.   11.05- английски език 12.05 -математика 12.05 -математика
    10.05 - ХООС 14.05 - ХООС
17.05. - 20.05.     18.05 РЕ кл 18.05 РЕ кл
    20.05. - БЗО  
26.05. - 28.05. 27.05 математика(кл.работа) 2705 - математика (кл.работа)    
       
31.05. - 04.06. 01.06 - ХООС / изходно 04.06- английски език (кл. раб.) 31. 05 - БЕЛ Класна работа 27. 05 - БЕЛ Класна работа
01.06.-кл.раб.БЕЛ 02.06- ХООС / изходно    
07.06. - 11.06.     07.06 -математика (кл.работа) 07.06 - математика (кл.работа)
    08.06 ХООС /изходно  
14.06. - 17.06.       14.06 - ХООС / изходно
    15.06 - БЕЛ изх. 14.06 - БЕЛ изх.
21.06. - 25.06. 21.06 - история 21.06 - история 25.06 - история 25.06 - история
    22.06 РЕ изх. 22.06 РЕ изх.

 

учебни седмици X а X б XI а XI б XII а
08.02. - 12.02. 12.02 - ХООС 11.02 - ХООС     08.02 - история
         
15.02. - 19.02.     18. 02 - БЕЛ 17.02. БЕЛ  
         
22.02. - 26.02. 22. 02 - БЕЛ 22. 02. - БЕЛ 24.02 -математика 22.02- английски език (ПП) 24.02 - математика
    26.02 - ХООС 26.02 -математика 23.02-контр. БЕЛ
01.03. - 05.03. 01.03 -математика 01.03 - математика 02. 03 - БЕЛ ДП    
    05. 03 - Крит. пр.    
08.03. - 12.03.     11. 03 - БЕЛ   11.03 - история
         
15.03. - 19.03. 16.03 - история 16.03 - история 17. 03 - БЕЛ Лит. и култ. 18.03- английски език 16.03.-контр. БЕЛ
18-03 РЕ 17.03 РЕ 16.03 РЕ 16.03 РЕ; 17.03. БЕЛ  
22.03. - 26.03. 22.03 - математика 22.03 - математика 24.03 - математика  26.03 - математика 24.03 - математика
26.03 - ФА 26.03 - ФА      
29.03. - 02.04. 29. 03 - БЕЛ 29. 03 - БЕЛ     01.04 - кл.работа АЕ
30.03. - БЗО        
05.04. - 07.04.          
         
12.04. - 16.04.   13.04. - БЗО 13. 04 - БЕЛ ДП 14. 04. БЕЛ  
         
19.04. - 23.04.     22.04 - ХООС 19.04- английски език (ПП) 20.04-кл.работа БЕЛ
    23. 04 - БЕЛ Крит. пр.    
26.04. - 29.04. 26.04 -математика 26.04 -математика 28. 04 - БЕЛ Лит. и култ. 29.04- английски език 28.04 - математика (кл. работа)
29.04 - история 29.04 - история   28. 04. БЕЛ 26.04 - история
04.05. - 07.05. ваканция ваканция ваканция ваканция  
ваканция ваканция ваканция ваканция  
10.05. - 14.05. 11.05. РЕ кл. 12.05. РЕ кл 12.05 -математика 14.05 -математика  
    14.05 РЕ кл 14.05. РЕ кл.  
17.05. - 20.05. 18.05 - ХООС 17.05 - ХООС 20.05 - НЕ класна работа 20.05 - НЕ класна работа  
  20.05 - ХООС РП      
26.05. - 28.05. 26.05 - БЕЛ Класна работа 26. 05 - БЕЛ Класна работа 28. 05 - БЕЛ Класна работа    
         
31.05. - 04.06. 04.06 - ХООС / изходно 03.06 -АЕ  класна работа 02.06 - математика(кл. работа) 03.06- английски език (кл. раб.)  
      04.06 - математика (кл.работа)  
07.06. - 11.06. 07.06 - математика ( кл.раб.) 07.06 - математика (кл.работа) 09. 06 - БЕЛ Лит.култ. изх. 07.06 -ХООС  
  11.06 - ХООС / изходно 11. 06 - БЕЛ Крит.пр.Кл.работа    
14.06. - 17.06. 14. 06 - БЕЛ изх. 14. 06 - БЕЛ изх. 17. 06 - БЕЛ изх. 16. 06. БЕЛ кл. работа  
17.06 - НЕ класна работа 17.06 - НЕ класна работа 15. 06 - БЕЛ ДП Кл. работа    
21.06. - 25.06. 25.06 - история 25.06 - история 25.06 ХООС / изходно 22.06 РЕ изх.  
22.06. РЕ изх 23.06. РЕ изх. 22.06 РЕ изх.    
©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search