Седмично разписание I клас

 

I a клас, сутрин

 

 

 

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Математика

Физическо

Математика

БЕЛ

2

Физическо

Изобразително

Математика

Музика

Изобразително

3

Музика

Изобразително

БЕЛ

БЕЛ

Родинознание

4

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Технологии

5

 

БЕЛ

ЧК

 

Математика

6

 

 

 

 

ДЧ по ФВС


 

I б клас, сутрин

 

 

 

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Хореография

Математика

Математика

Родинознание

2

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

Музика

Изобразително

3

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Изобразително

4

Математика

Технологии

БЕЛ

БЕЛ

Математика

5

Музика

 

ЧК

Изобразително

 

 

 

 

ДЧ по ФВС

 

 

Седмично разписание II клас
Седмично разписание III клас
Седмично разписание IV клас
Седмично разписание V клас
Седмично разписание VI клас
Седмично разписание VII клас
Седмично разписание VIII клас
Седмично разписание IX клас
Седмично разписание X клас
Седмично разписание XI клас
©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search