Седмично разписание I клас
  I a клас, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Технологии Околен свят Музика
2 Хореография ИУЧ Български език Хореография ИУЧ Физическо Математика
3 Български език Музика Български език Математика Изобразително
4 Български език Математика Български език Български език Български ИУЧ
5 Математика Час на класа ДЧ ФВС Изобразително  


  I б клас, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Хореография ИУЧ Български език Хореография ИУЧ Математика Математика
2 Физическо Български език Физическо Български език Музика
3 Математика Изобразително Български език Изобразително Български ИУЧ
4 Български език Математика Български език Околен свят Технологии
5 Български език Час на класа Музика   ДЧ ФВС


  1 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Български език Околен свят Математика
2 Български език Български език Български език Български език Музика
3 Физическо Изобразително Хореография ИУЧ Физическо Български ИУЧ
4 Хореография ИУЧ Математика Технологии Математика Изобразително
5 Математика ДЧ ФВС Час на класа Музика  
Седмично разписание II клас
Седмично разписание III клас
Седмично разписание IV клас
Седмично разписание V клас
Седмично разписание VI клас
Седмично разписание VII клас
Седмично разписание VIII клас
Седмично разписание IX клас
Седмично разписание X клас
Седмично разписание XI клас
©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search