График на дейностите по прием на ученици в първи клас

График на дейностите по прием на ученици в първи клас

на СУ „Стоян Заимов“ – Плевен

За учебната 2021/2022 година

 

1.

Подаване на заявления за участие в класиране за прием в първи клас

След издадена Заповед от директора за утвърден прием в първи клас в училището, от 04.03.2021 г., но не по-късно от 31.05.2021 г.

2.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране

07.06.2021г.

3.

Записване на учениците приети на първо класиране

от 08.06.2021г. до 11.06.2021г./вкл./

4.

Обявяване на свободни места след първо класиране

14.06. 2021г.

5.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране

18.06.2021г.

6.

Записване на учениците приети на второ класиране

от 21.06.2021г. до 24.06.2021г./вкл./

7.

Обявяване на свободни места след второ класиране

25.06.2021г.

8.

Записване на ученици на незаетите места в училищата.

От 28.06.2021г. до 30.06.2021г./вкл./

 Забележка: Документи в сградата на училището ще се приемат след възстановяване на учебния процес.

 Заявления се приемат в училището всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, с изключение на времето от 03 до 11 април 2020 г. (пролетна ваканция за учениците от I – XI клас). Моля, носете Акт за раждане на детето и оригиналите на документите, които прилагате към заявлението, за сверяване от длъжностното лице.

 

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search