Проект BG05MOP001-2.012-001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по ОП „Наука за образование и интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

През учебната 2019 - 2020 година, СУ "Стоян Заимов" - Плевен работи по проект "Образование за утрешния ден", чиято основна цел е въвеждането, поддържането и популяризирането на модел за насърчаване и придобиване на цифрова компетентност и въвеждане на системен подход за интеграция на образователните технологии, както и мотивация за тяхното използване.

Сформирани бяха три групи - Клуб IT нинджа - бял колан, с ръководител Калинка Кирилова, жълт колан - с ръководител Марияна Маркова-Петкова и клуб IT нинджа - син колан, с ръководител Венелина Радева. 

Всички ученици успешно приключиха дейността си по проекта. Освен получените сертификати, те придобиха много нови знания и умения благодарение на проекта.

 

 

линк към сайта на проекта "Образование за утрешния ден" - oud.mon.bg

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search