Конкурс с подкрепата на National Geographic Society „Аз съм изследовател“

Стефан Василев, ученик в IXб клас (профил „Природни науки“) на СУ „Стоян Заимов“, Плевен е един от 20-те класирани участници в конкурса, организиран от Националния природонаучен музей при БАН, с подкрепата на National Geographic Society „Аз съм изследовател“.

Стефан е единственият класиран участник от област Плевен. Учителят, предоставил информацията за конкурса и насърчил за участие учениците е г-жа Катя Трифонова – учител по Биология и здравно образование.

Наградата е включване в изследователската експедиция в Природен парк „Витоша“, която е част от мрежата iNaturalist BioBlitz. Експедицията ще се проведе на 19-ти и 20-ти септември 2020 г. Ръководители ще са учени от НПМ-БАН – специалисти по насекоми, птици, прилепи, влечуги и растения, с които участниците ще имат възможност да наблюдават, обменят информация и фотографират заедно дивата природа. По време на експедицията учениците ще трябва да фотографират и съберат максимално количество информация за разпространението на различните видове растения, животни и гъби.
Вечерта е предвидена за разходка с ултразвукови детектори, с които се улавят звуците, издавани от прилепите и разбира се, за най-вълшебните изследователски истории край камината на хижата.

Ръководството на училището и учителите, поздравяваме Стефан за успеха. Гордеем се с победата му и желаем незабравими изживявания в експедицията. Благодарим и на родителите – за доверието и подкрепата.

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search