Посещение в Медицински университет

Ученици от паралелка „Природни науки“ (биология и химия) на Средно училище „Стоян Заимов“ – Плевен посетиха катедра „Анатомия, цитология и хистология“ на Медицински университет. Една от целите е свързана с онагледяване на изученото учебно съдържание по анатомия на човека – с естествени обекти. Със своите професионални и личностни умения, асистент д-р Александър Тодоров успя да заинтригува всички – с обясненията и демонстрациите. Благодарим му за вниманието, което отдели на учениците!

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search