Лабораторни упражнения

В периода 18 – 21 февруари 2020 г. в СУ „Стоян Заимов“, Плевен се проведе седмица на Приемствеността между начален и прогимназиален етап. Ученици от всички паралелки на четвърти клас посетиха кабинета по Биология. Заедно с учителите по биология те участваха в провеждането на опити – за хранене и дишане на растенията, наблюдаваха с микроскоп - тичинков прашец, устица от лист на мушкато, наблюдение с 3D очила и др. По този начин те нагледно установиха кои са продуктите от фотосинтезата, какви са някои от клетките в растенията, които без микроскоп не можем да видим.

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search