Стефан Василев, ученик в IXб клас (профил „Природни науки“) на СУ „Стоян Заимов“, Плевен е един от 20-те класирани участници в конкурса, организиран от Националния природонаучен музей при БАН, с подкрепата на National Geographic Society „Аз съм изследовател“.

Стефан е единственият класиран участник от област Плевен. Учителят, предоставил информацията за конкурса и насърчил за участие учениците е г-жа Катя Трифонова – учител по Биология и здравно образование.

Наградата е включване в изследователската експедиция в Природен парк „Витоша“, която е част от мрежата iNaturalist BioBlitz. Експедицията ще се проведе на 19-ти и 20-ти септември 2020 г. Ръководители ще са учени от НПМ-БАН – специалисти по насекоми, птици, прилепи, влечуги и растения, с които участниците ще имат възможност да наблюдават, обменят информация и фотографират заедно дивата природа. По време на експедицията учениците ще трябва да фотографират и съберат максимално количество информация за разпространението на различните видове растения, животни и гъби.
Вечерта е предвидена за разходка с ултразвукови детектори, с които се улавят звуците, издавани от прилепите и разбира се, за най-вълшебните изследователски истории край камината на хижата.

Ръководството на училището и учителите, поздравяваме Стефан за успеха. Гордеем се с победата му и желаем незабравими изживявания в експедицията. Благодарим и на родителите – за доверието и подкрепата.

Двама ученици от СУ „Стоян Заимов“ – участници във втория Международен дунавски лагер, по проект Eразъм+

  

  Виктория Трифонова и Венислав Ненкинов от VIа клас на СУ „Стоян Заимов“, град Плевен са двамата участници от Плевен в Международния Дунавски лагер 2020 г. Лагерът се провежда по програма Еразъм+ от 4 до 10 август, онлайн. Координатор на проекта е International Cultural Communication Vienna, Austria, а Община Долна Митрополия чрез Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси (ОЦИДЗИ) в село Байкал е партньор по този проект.

Участници са ученици на възраст 13 и 14 години от Австрия, Р Сърбия, Румъния, Украйна. От България се включват участниците от лагера през 2019 г. и нови 10 деца от училищата на територията на община Долна Митрополия, от Професионалната гимназия по химични технологии – Видин, НПМГ – София и СУ “Патриарх Евтимий” – Пловдив, и двамата ученици от СУ „Стоян Заимов“ – Плевен.

Всички участници ще проведат мисии в реално време и среда:

  • “Единни в многообразието”, в която учениците ще представят културните, историческите и природни забележителности на България (родните места) чрез дигитални технологии – виртуално пътешествие чрез 360 градусово заснемане с помощта на техните смартфони;
  • “Под звездите на Дунав” , е свързана с измерване на светлинното замърсяване по образователният проект “GLOBE AND NIGHT” чрез наблюдение и регистриране в реално време чрез мобилно приложение на съзвездията Херкулес и Лебед.

Дунавският лагер ще завърши със заключителна онлайн конференция, на която всички участващи държави ще представят своите резултати.

 

 

 

Ученици от паралелка „Природни науки“ (биология и химия) на Средно училище „Стоян Заимов“ – Плевен посетиха катедра „Анатомия, цитология и хистология“ на Медицински университет. Една от целите е свързана с онагледяване на изученото учебно съдържание по анатомия на човека – с естествени обекти. Със своите професионални и личностни умения, асистент д-р Александър Тодоров успя да заинтригува всички – с обясненията и демонстрациите. Благодарим му за вниманието, което отдели на учениците!

На 12 февруари 2020 г. в СУ „Стоян Заимов“ – Плевен се учреди клуб към Български младежки червен кръст – Плевен. Името на училищния клуб към БМЧК е „Доброто в нас“ и членуват 18 ученици от IX  и X клас. На 17 февруари 2020 г. се проведе и първото обучение от доброволците от Централен БМЧК , на тема „Общо знание за БЧК“. Предстоят други обучения, инициативи - доброволчество.

В периода 18 – 21 февруари 2020 г. в СУ „Стоян Заимов“, Плевен се проведе седмица на Приемствеността между начален и прогимназиален етап. Ученици от всички паралелки на четвърти клас посетиха кабинета по Биология. Заедно с учителите по биология те участваха в провеждането на опити – за хранене и дишане на растенията, наблюдаваха с микроскоп - тичинков прашец, устица от лист на мушкато, наблюдение с 3D очила и др. По този начин те нагледно установиха кои са продуктите от фотосинтезата, какви са някои от клетките в растенията, които без микроскоп не можем да видим.

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search