Обществен съвет

Общественият съвет към СУ "Стоян Заимов" - Плевен е създаден на 01 декември 2016 година.

Текущият Обществен съвет е в състав от седем души - председател и членове. В него присъства един представител на финансиращ орган на община Плевен и представители на родителската общност.

 

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search