Обществен съвет

Общественият съвет към СУ „Стоян Заимов“ е учреден на 1 декември 2016 година и е в състав:
Председател: Цветелина Никодимова Цанова
Членове: Милен Димитров Тенев
               Мария Тодорова Кръстева
               Бранимира Ангелова Георгиева
               Ирена Георгиева Николова
               Йорданка Димитрова Димитрова
               Георги Кунчев Тодоров

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search