Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Провеждане на математическо състезание Европейско кенгуру

Начало: 2024-03-21 12:00:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ

за организацията на състезанието

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

учебна 2023/ 2024 година


СУ “Стоян Заимов” - Плевен


Съобразно Регламента на състезанието и Правилата за организиране на ученическите олимпиади, утвърдени със Заповед на Министъра на образованието и науката


Учениците, подали декларация за участие, са от I, III и IV клас


Участниците следва да знаят, че:

 • Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на общообразователната и допълнителната подготовка. Темите и задачите за Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се изготвят от Националната комисия въз основа на материалите и правилата на Европейската асоциация „Кенгуру без граници”. 

 • Темите са съставени от национална комисия и са единни за всички ученици от страната.

 • За всяка възрастова група има отделна тема.

 • На всеки ученик се раздават: темите с условията на задачите, бланки за отговори, листове за чернова. Всички тези материали се предават на квесторите, при приключване на работата.

 • Работите не са анонимни.

 • Пише се със син цвят на химикалката. Може да се използва молив.

 • По време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника, комуникационна техника, други технически средства или математическа литература;


Учениците се явяват в залата, в която са разпределени в 11:45 часа

Дата на провеждане: 21.03.2024 г.

Място: стаи в СУ “Стоян Заимов” - град Плевен

Начало на състезанието: 12:00 ч.

Продължителност: 90 минути, от стартирането на състезанието


Оценяването е с точки.

 • За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

 • Проверката на работите се извършва от областна комисия, назначена от началника на РУО - Плевен.


Обявяване на резултатите:

 • до 04.04.2024 г.

 • на интернет страницата на училището - координатор (СУ “Христо Смирненски” - град Плевен)

Инструктаж за ученика ще бъде предоставен на всеки от участниците, по административен път.