Previous Next

"Земя, като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна..." Под този надслов в СУ "Стоян Заимов" се проведе бинарен урок, събрал в едно няколко учебни предмета - Информационни технологии, Човекът и обществото и Английски език с използването на интерактивна бяла дъска. Учениците от IV "д" клас с класен ръководител Калинка Кирилова и Ралица Иванова- преподавател по английски език, показаха съчетание от родолюбие, много знания и иновативен поглед в образователния процес.

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search