II класиране

Приети ученици в I клас на II класиране

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици в първи клас през учебната 2020 – 2021г., приети на второ класиране, се подават в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 22.06.2020г. до 26.06.2020г. Записването се извършва в деловодството на училището от 08,00 до 17,00ч. 

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search