Откриване на учебната 2019/2020 година

Откриване на учебната 2019/2020 година - начало 9.00 часа. Учениците да заповядат в 8.30 часа в двора на училището.

Информация за родителски срещи:

24 септември  - от 18 часа - I и II клас; от 18.35 часа - III, V и VI клас;

25 септември - от 18.35 часа - IV, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас

©2019 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search