Приети ученици в I клас на II класиране

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици в първи клас през учебната 2020 – 2021г., приети на второ класиране, се подават в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 22.06.2020г. до 26.06.2020г. Записването се извършва в деловодството на училището от 08,00 до 17,00ч. 

Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават на 15.06.2020г. и 17.06.2020г. от  13,00ч. до 17,00ч. и на 16.06.2020 г. и 18.06.2020 г. от 8:00 до 17:00 ч. в деловодството на СУ "Стоян Заимов" - гр. Плевен.
  

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици за първи клас през учебната 2020 – 2021г., подали заявления за първо класиране, се записват в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г. Записването се извършва във временна приемна на входа на училището от 16,00 до 18,00ч. при спазване на противоепидемичните мерки. 

Списък на приетите ученици на първо класиране в I клас 

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search