Родителските срещи за началото на новата учебна година ще се проведат, както следва:

на 9 септември (сряда), от 18.00 часа - 1,2,3,4,5,6 клас, 8 клас и 12 клас

на 10 септември (четвъртък), от 18.00 часа  - 7 клас, 9,10,11 клас

Приети ученици в I клас на II класиране

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици в първи клас през учебната 2020 – 2021г., приети на второ класиране, се подават в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 22.06.2020г. до 26.06.2020г. Записването се извършва в деловодството на училището от 08,00 до 17,00ч. 

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search