Консултации

 

  ГРАФИК
  за провеждане на консултациите на учителите за II  срок на 2019 / 2020 уч.година
  Преподавател Предмет Ден Час Стая
1 Анни  Петкова Бълг.език и литература понеделник 12:40-13:20 201
2 Галя  Парушева Бълг.език и литература понеделник 12:40-13:20 406
3 Валерия Андреева Бълг.език и литература сряда 13:30-14:10 308
4 Петя Владимирова Бълг.език и литература вторник 12:40-13:20 406
5 Нина Буковска Бълг.език и литература сряда 18:40-19:20 406
6 Мирослава  Бенчева Бълг.език и литература понеделник 12:40-13:20 402
7 Лъчезар Гюров Aнглийски език петък 12:40-13:20 403
8 Пенка Димова Aнглийски език вторник 12:40-13:20 409
9 Искра Недкова Aнглийски език понеделник 12:40-13:20 404
10 Нина Накова Aнглийски език/Немски език понеделник 12:40-13:20 408
11 Нина Ценкуловска Aнглийски език вторник 13:30-14:10 303
12 Антоанета Георгиева Руски език понеделник 12:40-13:20 405
13 Георги Мелниклийски Математика вторник 12:35-13:20 307
14 Маринела Филипова Математика понеделник 12:40-13:20 409
15 Николай Николов Математика петък 12:40-13:20 406
16 Емилия  Мелниклийска Математика вторник 18:40-19:20 202
17 Силвия Проданова Математика/Информатика/ИТ понеделник 12:45-13:25 403
18 Цветелина Калчева Информатика и инф.техн. четвъртък 12:40-13:20 306
19 Марияна Маркова Информатика и инф.техн. четвъртък 12:40-13:20 305
20 Венелина Радева Информатика и инф.техн. вторник 13:30-14:10 306
21 Бранимира Иванова История и цивилизация вторник 12:40-13:20 308
22 Илияна Гюрова История и цивилизация петък 12:40-13:20 308
23 Вероника Лазарова География и икономика петък 18:40-19:20 407
24 Бойко Александров География и икономика понеделник 13:30-14:10 307
25 Катя Трифонова Биология и здр.образование сряда 13:30-14:10 201
26 Поля Николова Биология и здр.образование понеделник 12:40-13:20

хранилище 

биология

27 Мария Маринова Физика и астрономия четвъртък 12:40-13:20 301
28 Снежка Церянова Химия и опазв.околната среда четвъртък 12:40-13:20 401
29 Анита Тодорова Музика понеделник 12:40-13:20 зала хореогр.
30 Радостина Николова Изобразително изкуство сряда 12:40-13:20 407
31 Павлина Тонова ТП/Изобр.изкуство

вторник

петък

12:40-13:20

12:40-13:20

каб.ТП
32 Калинка Кирилова Начaлен учител понеделник 12:00-12:35 104
33 Валери Николов Начaлен учител петък 12:00-12:35 105
34 Павлина Данаилова Начaлен учител четвъртък 12:00-12:35 106
35 Ирена Коцева Начaлен учител понеделник 12:00-12:35

102

36 Соня Ташева Начaлен учител вторник 12:00-12:35 107
37 Йонка Декова Начaлен учител сряда 11:30-12:10 108
38 Катя Иванова Начaлен учител сряда 12:00-12:35 215
39 Диана Попова Начaлен учител петък 12:00-12:35 102
40 Пенка Маринова Начaлен учител сряда 11:55-12:35 210
41 Наталия Игнатова Начaлен учител понеделник 12:40-13:20 116
42 Емилия Янева Начaлен учител понеделник 12:40-13:20 212
43 Мая Николова Начaлен учител петък 17:55-18:35 213
44 Валентина Василева Начaлен учител сряда 12:40-13:20 214
45 Ирена Иванова Начaлен учител вторник 12:40-13:20 210
46 Людмила Йорданова Начaлен учител вторник 12:50-13:30 211
47 Ралица Александрова Начaлен учител сряда 12:40-13:20 212
48 Катя Пенкова Начaлен учител петък 12:40-13:20 213
49 Цветелина Таскова Начaлен учител понеделник 12:35-13:15 214
50 Ралица  Иванова Начaлен учител понеделник 12:40-13:20 210
51 Ганка  Нинова Изобразително изкуство понеделник 12:40-13:20 211
52 Таня Стефанова Технологии и предприемачество четвъртък 12:40-13:20 211
53 Александър Тачев Философия сряда 12:40-13:20 402
54 Пламен Иванов Хореография понеделник 11:55-12:35 110

 

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search