Консултации

 

  ГРАФИК
  за провеждане на консултациите на учителите за I  срок на 2019 / 2020 уч.година
  Преподавател Предмет Ден Час Стая
1 Анни  Петкова Бълг.език и литература сряда 12:40-13:20 403
2 Галя  Парушева Бълг.език и литература понеделник 12:40-13:20 406
3 Валерия Андреева Бълг.език и литература понеделник 12:40-13:20 405
4 Петя Владимирова Бълг.език и литература петък 12:40-13:20 402
5 Нина Буковска Бълг.език и литература четвъртък 12:40-13:20 406
6 Мирослава  Бенчева Бълг.език и литература понеделник 12:40-13:20 303
7 Лъчезар Гюров Aнглийски език вторник 12:40-13:20 404
8 Пенка Димова Aнглийски език петък 12:40-13:20 409
9 Искра Недкова Aнглийски език сряда 12:40-13:20 307
10 Нина Накова Aнглийски език/Немски език петък 12:40-13:20 407
11 Нина Ценкуловска Aнглийски език сряда 12:40-13:20 303
12 Антоанета Георгиева Руски език понеделник 12:40-13:20 404
13 Георги Мелниклийски Математика четвъртък 18:40-19:20 307
14 Маринела Филипова Математика сряда 12:40-13:20 407
15 Николай Николов Математика четвъртък 12:40-13:20 405
16 Емилия  Мелниклийска Математика петък 13:20-14:10 408
17 Силвия Проданова Математика/Информатика/ИТ четвъртък 12:40-13:20 409
18 Цветелина Калчева Информатика и инф.техн. вторник 12:40-13:20 305
19 Марияна Маркова Информатика и инф.техн. вторник 12:40-13:20 306
20 Венелина Радева Информатика и инф.техн. четвъртък 12:40-13:20 306
21 Бранимира Иванова История и цивилизация вторник 12:40-13:20 405
22 Илияна Гюрова История и цивилизация сряда 12:40-13:20 404
23 Вероника Лазарова География и икономика петък 12:40-13:20 404
24 Бойко Александров География и икономика четвъртък 18:40-19:20 408
25 Катя Трифонова Биология и здр.образование четвъртък 12:40-13:20 201
26 Поля Николова Биология и здр.образование понеделник 12:40-13:20 202
27 Мария Маринова Физика и астрономия сряда 18:40-19:20 301
28 Снежка Церянова Химия и опазв.околната среда петък 12:40-13:20 401
29 Анита Тодорова Музика сряда 12:40-13:20 зала хореогр.
30 Радостина Николова Изобразително изкуство понеделник 12:40-13:20 402
31 Павлина Тонова ТП/Изобр.изкуство

вторник

вторник

10:15-10:55

14:20-15:00

каб.ТП
32 Калинка Кирилова Начaлен учител понеделник 11:50-12:25 104
33 Валери Николов Начaлен учител петък 11:50-12:25 105
34 Павлина Данаилова Начaлен учител четвъртък 11:50-12:25 106
35 Ирена Коцева Начaлен учител понеделник 11:50-12:25

102

36 Соня Ташева Начaлен учител понеделник 12:00-12:35 107
37 Йонка Декова Начaлен учител вторник 11:15-11:50 108
38 Катя Иванова Начaлен учител четвъртък 11:15-11:50 215
39 Диана Попова Начaлен учител четвъртък 12:00-12:35 103
40 Пенка Маринова Начaлен учител вторник 12:00-12:40 210
41 Наталия Игнатова Начaлен учител понеделник 12:40-13:20 211
42 Емилия Янева Начaлен учител понеделник 12:40-13:20 212
43 Мая Николова Начaлен учител сряда 12:40-13:20 213
44 Валентина Василева Начaлен учител понеделник 12:40-13:20 214
45 Ирена Иванова Начaлен учител сряда 12:40-13:20 210
46 Людмила Йорданова Начaлен учител понеделник 18:40-19:20 211
47 Ралица Александрова Начaлен учител вторник 12:40-13:20 212
48 Катя Пенкова Начaлен учител четвъртък 12:40-13:20 213
49 Цветелина Таскова Начaлен учител понеделник 17:45-18:25 214
50 Ралица  Иванова Начaлен учител сряда 12:40-13:20 211

 

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search