Седмично разписание I клас
понеделник   I а

I б

I в 

1 Физ.възпит.и спорт Математика Музика
2 Бълг.език и литер. Физ.възпит.и спорт Математика
3 Бълг.език и литер. Бълг.език и литер. Физ.възпит.и спорт
4 Математика Бълг.език и литер. Бълг.език и литер
5 Технологии и предпр. Музика Бълг.език и литер
         
         
         
вторник 1 Бълг.език и литер. Бълг.език и литер. Технологии и предпр.
2 Бълг.език и литер. Бълг.език и литер. Бълг.език и литер
3 Музика Технологии и предпр. Бълг.език и литер
4 Математика Математика Математика
5   Спортни дейности  
         
         
         
сряда 1 Бълг.език и литер. Бълг.език и литер. Хореография
2 Хореография Бълг.език и литер. Изобр.изкуство
3 Изобр.изкуство Хореография Изобр.изкуство
4 Изобр.изкуство Музика Бълг.език и литер
5 Бълг.език и литер. Час на класа Бълг.език и литер
         
         
         
четвъртък 1 Физ.възпит.и спорт Околен свят Математика
2 Бълг.език и литер. Физ.възпит.и спорт Бълг.език и литер
3 Математика Бълг.език и литер. Физ.възпит.и спорт
4 Околен свят Математика Околен свят
5 Спортни дейности   Час на класа
         
         
         
петък 1 Математика Математика Бълг.език и литер
2 Хореография Изобр.изкуство Музика
3 Музика Изобр.изкуство Хореография
4 Бълг.език и литер. Хореография Математика
5 Час на класа Бълг.език и литер. Спортни дейности
Седмично разписание II клас
Седмично разписание III клас
Седмично разписание IV клас
Седмично разписание V клас
Седмично разписание VI клас
Седмично разписание VII клас
Седмично разписание VIII клас
Седмично разписание IX клас
Седмично разписание X клас
Седмично разписание XI - XII клас
©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search