Седмично разписание I клас
    I a I б I в I г
понеделник 1 ИУЧ Комп.моделиране I гр. Бълг. език и литература  Математика Математика
2 Бълг. език и литература Бълг. език и литература Физ. възпитание и спорт Музика
3 Бълг. език и литература Физ. възпитание и спорт Бълг. език и литература Бълг. език и литература
4 Музика Математика Бълг. език и литература Бълг. език и литература
5 Математика  Час на класа Час на класа ИУЧ Компютърно моделиране 1 група
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
вторник 1 Математика ИУЧ Английски език Математика Бълг. език и литература
2 Изобразително изкуство Бълг. език и литература ИУЧ Английски език Бълг. език и литература
3 Изобразително изкуство Бълг. език и литература Музика Математика
4 Бълг. език и литература Музика Бълг. език и литература Физ. възпитание и спорт
5 Бълг. език и литература

Орг. отдих и физ. активности
Математика Бълг. език и литература ДЧ Физ. възпитание и спорт
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
сряда 1 Бълг. език и литература Математика Музика Математика 
2 Бълг. език и литература Музика Математика Бълг. език и литература
3 Технологии и предприемачество Бълг. език и литература Бълг. език и литература Бълг. език и литература
4 Математика Бълг. език и литература Бълг. език и литература Изобразително изкуство
5 ИУЧ Комп.моделиране II гр.   ДЧ Физ. възпитание и спорт  Изобразително изкуство
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
четвъртък 1 Бълг. език и литература Математика Физ. възпитание и спорт Бълг. език и литература
2 Музика Изобразително изкуство Бълг. език и литература Технологии и предприемачество
3 Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика
4 Физ. възпитание и спорт Бълг. език и литература Изобразително изкуство Музика
5 Час на класа ДЧ Физ. възпитание и спорт Математика ИУЧ Комп.моделиране II гр.
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
петък 1 ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика
2 ИУЧ Математика Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Физ. възпитание и спорт
3 Физ. възпитание и спорт Околен свят Околен свят ИУЧ Бълг. език и литература
4 Околен свят Физ. възпитание и спорт ИУЧ Бълг. език и литература Околен свят
5 ДЧ Физ. възпитание и спорт ИУЧ Математика
Орг. отдих и физ. активности
Орг. отдих и физ. активности Час на класа
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
Седмично разписание II клас
Седмично разписание III клас
Седмично разписание IV клас
Седмично разписание V клас
Седмично разписание VI клас
Седмично разписание VII клас
Седмично разписание VIII клас
Седмично разписание IX - X клас
Седмично разписание XI - XII клас
©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search