Седмично разписание I клас
    I a I б I в I г
понеделник 1 Математика Английски език ИУЧ  Технологии и предприемачество Математика
2 Музика Бълг. език и литература Бълг. език и литература Музика
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература Бълг. език и литература Бълг. език и литература
4 Бълг. език и литература Музика Физ. възпитание и спорт Бълг. език и литература
5 ДЧ Физ. възпитание и спорт  Математика Математика ИУЧ Компютърно моделиране 1 група
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
вторник 1 Математика Математика Бълг. език и литература Бълг. език и литература
2 Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество Бълг. език и литература Бълг. език и литература
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература Музика Математика
4 Бълг. език и литература Бълг. език и литература Математика Физ. възпитание и спорт
5 Орг. отдих и физ. активности ДЧ Физ. възпитание и спорт  Час на класа ИУЧ Компютърно моделиране 2 група
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
сряда 1 Технологии и предприемачество Бълг. език и литература Музика Математика ИУЧ
2 Бълг. език и литература Бълг. език и литература Бълг. език и литература Технологии и предприемачество
3 Бълг. език и литература Математика ИУЧ Бълг. език и литература Бълг. език и литература
4 Математика ИУЧ Физ. възпитание и спорт Математика ИУЧ Бълг. език и литература
5 Час на класа Час на класа ДЧ Физ. възпитание и спорт  Час на класа
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
четвъртък 1 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Околен свят
2 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика
3 Математика Бълг. език и литература Изобразително изкуство Музика
4 Околен свят Математика Околен свят Бълг. език и литература
5 Бълг. език и литература Околен свят Бълг. език и литература ДЧ Физ. възпитание и спорт 
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
петък 1 Музика Музика Бълг. език и литература ИУЧ Изобразително изкуство
2 Физ. възпитание и спорт Математика Английски език ИУЧ Изобразително изкуство
3 Бълг. език и литература ИУЧ Физ. възпитание и спорт Математика Бълг. език и литература ИУЧ
4 Бълг. език и литература ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ Физ. възпитание и спорт Математика
5 Математика Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Физ. възпитание и спорт
1 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
2 Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности Орг. отдих и физ. активности
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
5 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
6 Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси Дейности по интереси
Седмично разписание II клас
Седмично разписание III клас
Седмично разписание IV клас
Седмично разписание V клас
Седмично разписание VI клас
Седмично разписание VII клас
Седмично разписание VIII клас
Седмично разписание IX - X клас
Седмично разписание XI - XII клас
©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search