Брой свободни места за първи клас след първи етап на класиране

Брой на свободните места в паралелките за първи клас за учебната 2019/2020 година след първи етап на класиране - 9 (девет)

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search