Прилежащ район на СУ •Стоян Заимов• - Плевен

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА СУ „СТОЯН ЗАИМОВ“ - ПЛЕВЕН

 

 

СУ

„Стоян Заимов”

 

ж.к. „Сторгозия”  бл. 6 вх.А,Б ,В ,Г ,Д , бл. 7 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д, бл. 8 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д  , 9 вх.А ,Б ,В , Г, Д, бл. 10 вх.А ,Б ,В ,Г , 11 вх.А ,Б ,В ,Г ,12 вх.А ,Б ,В ,Г , бл.13 ,13В ,бл.14 ,бл.15, бл.16, бл.17 вх.А ,Б , В, Г, Д, 17А ,бл.18 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д , бл.18А , бл.19 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д, бл.19А , бл.,20 вх.А ,Б, бл.29 вх.А , Б , бл.30 вх.А ,Б, бл.35 вх.А ,Б, бл. 58 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д , бл.59 вх.А ,Б ,В, Г ,Д , бл.60 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д , бл.61 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д, бл. 62 вх.А ,Б ,В ,Г ,63 вх.А ,Б ,В ,Г, 64 вх.А, Б ,В ,Г ,65 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д, бл. 67 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,З ,68 вх.А ,Б, В ,Г ,69 вх.А ,Б ,В, бл. 72 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д , бл. 88 вх.А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж, бл. 129 вх.А ,Б ,В , бл.130 вх.А ,Б ,В, бл.131 вх.А, Б ,В , бл.131А вх.А ,Б ,В, бл.132 вх.А ,Б, В, 133 вх.А ,Б ,В

ж.к. „Сторгозия” № 108

ж.к. „Сторгозия ШПК” бл.1 ,2 ,3

ул. „Сторгозия” № 53

ул. „Крали Марко” №1 ,2 ,4 ,8 ,8А ,8Б ,10 ,11 вх.А , Б, В, Г ,Д ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,25 ,26 ,29

 

 

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search