График на дейностите по прием на ученици в първи клас

График на дейностите по прием на ученици в първи клас

на СУ „Стоян Заимов“ – Плевен

За учебната 2020/2021 година

 

1.

Подаване на заявления за участие в класиране за прием в първи клас

от 17.03.2020г. до 03.06.2020г.

2.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране

05.06.2020г.

3.

Записване на учениците приети на първо класиране

от 08.06.2020г. до 12.06.2020г./вкл./

4.

Обявяване на свободни места след първо класиране

15.06. 2020г.

5.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране

19.06.2020г.

6.

Записване на учениците приети на второ класиране

от 22.06.2020г. до 26.06.2020г./вкл./

7.

Обявяване на свободни места след второ класиране

29.06.2020г.

8.

Записване на ученици на незаетите места в училищата.

От 01.07.2020г. до 03.07.2020г./вкл./

 Забележка: Документи в сградата на училището ще се приемат след възстановяване на учебния процес.

 Заявления се приемат в училището всеки работен ден от 13,00 до 18,00 часа, с изключение на времето от 11 до 20 април 2020 г. (пролетна ваканция за учениците от I – XI клас). Моля, носете Акт за раждане на детето и оригиналите на документите, които прилагате към заявлението, за сверяване от длъжностното лице.

 

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search