Back to Top

СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ за учебната 2018/2019г.

1. Анни Петкова
2. София Димитрова
3. Емилия Мелниклийска
4. Цветелина Калчева
5. Здравка Мандалева
6. Гергана Петкова
7. Логопед
8. Ивелина Танева
9. Галя Парушева
10. Петя Владимирова
11. Нина Буковска
12. Мирослава Бенчева
13. Лъчезар Гюров
14. Пенка Димова
15. Искра Недкова
16. Нина Накова
17. Нина Ценкуловска
18. Антоанета Георгиева
19. Георги Мелниклийски
20. Маринела Филипова
21. Николай Николов
22. Силвия Проданова
23. Марияна Маркова
24. Венелина Радева
25. Бранимира Иванова
26. Илияна Гюрова
27. Вероника Лазарова
28. Бойко Александров
29. Александър Тачев
30. Катя Трифонова
31. Поля Николова
32. Мария Маринова
33. Снежка Церянова
34. Анита Тодорова
35. Радостина Николова
36. Павлина Тонова
37. Богдан Събев

38. Цветан Вутов
39.Рени Недялкова
40. Маргрета Банова
41. Соня Ташева
42. Малинка Евтимова
43. Катя Иванова
44. Диана Попова
45. Пенка Маринова
46. Наталия Игнатова
47. Емилия Янева
48. Мая Николова
49. Валентина Василева
50. Ирена Иванова
51. Людмила Йорданова
52. Ралица Александрова
53. Катя Пенкова
54. Цветелина Таскова
55. Валери Николов
56. Павлина Данаилова
57. Йонка Декова
58. Ирена Коцева
59. Калинка Кирилова
60. Ралица Иванова
61. Силвия Богданова
62. Красимира Василева
63. Татяна Лилова
64. Лидия Конова
65. Лидия Данкова
66. Тони Иванов
67. Моника Янева
68. Марина Тодорова
69. Рени Георгиева
70. Димитринка Венева
71. Радослава Лишовска
72. Николай Илиев