Back to Top

Обществени поръчки след 01.10.2014

Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в СУ "Стоян Заимов" гр.Плевен

Предварителен контрол на АОП

Предварителни обявления

Процедури по ЗОП

Процедура

Обява за обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП:

Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи в класни стаи и общи помещения в сградата на СУ „Стоян Заимов“.

Информация

Обява

Документи

 

Протоколи:

Протоколът може да се свали от тук!

 

Оферта

График

Договори