Back to Top

Прием в 8 клас

СУ „Стоян Заимов“ приема ученици в VIII клас в следните паралелки

  • профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Английски език, Български език и литература.

Балообразуване: удвоената оценка от НВО по математика, удвоената оценка от НВО по български език, оценката от свидетелството за завършено основно образование по чужд език и информационни технологии.

 

  • профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: Биология, Химия, Информационни технологии,  Български език и литература.

Балообразуване: утроената оценка от НВО по български език, оценката от НВО по математика, оценката от свидетелството за завършено основно образование по биология и български език и литература.

  • профил “Хуманитарни науки” с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: Български език и литература, История и цивилизация, География и икономика, Руски език.

Балообразуване: утроената оценка от НВО по български език, оценката от НВО по математика, оценката от свидетелството за завършено основно образование по история и цивилизация, и география и икономика.