Back to Top

Прием в 5 клас

Прием в 5 клас през учебната 2018/2019 година

СУ „Стоян Заимов“-Плевен обявява прием в 5 клас през учебната 2018/2019 година

четири паралелки с разширено изучаване на:

Български език и литература;

Математика;

Английски език.

Дейности

1.Срок за подаване на документи  за ученици, завършващи IV клас през учебната 2017 / 2018 година в Средно училище „Стоян Заимов“ – Плевен – от 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.

2.Необходими документи:

 • заявление за записване ;
 • удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
 • заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас;
 • заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас (по желание);
 • заявление за избор на спортни дейности;

3.Обявяване на  свободните места в V клас за учебната 2018/2019 година  на 11.06.2018 година.

 1. Приемът на ученици от други училища в V клас в Средно училище „Стоян Заимов“ – град Плевен, ще се осъществява по следния график:
 • срок за подаване на документи за участие в класиране – от 12.06.2018 година до 20.06.2018 година;
 • обявяване на списъците с приетите ученици – на 22. 06. 2018 година;
 • записване на приетите ученици – от 25.06.2018 година до 29.06.2018 година;
 • обявяване на списъци с приетите ученици и свободните места – на 02.07.2018 г.
 • при наличие на свободни места след 29.06.2018 година подаване на документи и записване – до 14.09.2018 година.

Учениците от други училища подават следните документи за кандидатстване:

за участие в класирането

 1. заявление за участие в класиране;
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие.

за записване

 1. заявление за записване ;
 2. удостоверение за завършен начален етап – оригинал;
 3. копие от удостоверението за раждане и оригинала за сверяване;
 4. заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас;
 5. заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас (по желание);
 6. заявление за избор на спортни дейности;