Back to Top

Обществен съвет

Общественият съвет към СУ „Стоян Заимов“ е учреден на 1 декември 2016 година и е в състав:
Председател: Цветелина Никодимова Цанова
Членове: Милен Димитров Тенев
Мария Асенова Алексиева
Ирена Димитрова Георгиева
Ирена Георгиева Николова
Динко Димитров Динков
Георги Кунчев Тодоров