Back to Top

Задачи от математическо състезание "Стоян Заимов"

Задачи от математическо състезание 2012 г
2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас Отговори
Задачи от математическо състезание 2013 г
2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас
Задачи от математическо състезание 2014 г
2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас
Задачи от математическо състезание 2015 г
2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас
Задачи от математическо състезание 2016 г
2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас